24 September - Saturday - 8 Assu - Hukamnama

Posted by Raman Sangha on

ਲਾਖ ਕੋਟ ਖੁਸੀਆ ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਾਗਾ ਪਾਈ ਜੀਉ ॥ लाख कोट खुसीआ रंग रावै जो गुर लागा पाई जीउ ॥ Lākẖ kot kẖusīā rang rāvai jo gur lāgā pāī jīo. Hundreds of thousands, even millions of pleasures and delights are enjoyed by one who falls at the Guru's Feet. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। SGGS Ang 101

0 comments

Leave a comment